24/04/17  Tin công nghệ  127
ông nghệ Wi-Fi đã dần trở nên phổ biến và quen thuộc trong khoảng 20 năm trở lại đây, tuy nhiên nhu cầu về kết nối Wi-Fi công cộng thì vẫn chưa thực sự bùng nổ. Dưới đây là 5 quốc gia có tốc độ Wi-Fi công cộng tốt nhất trên thế giới theo một thống kê của RottenWifi.